Windows schermkopie

a Windows biedt een aantal mogelijkheden om een kopie te maken van wat er op je scherm staat:

  1. Je kunt het hele scherm kopiëren om het daarna ergens te plakken.
  2. Je kunt het huidige venster kopiëren om het daarna ergens te plakken.
  3. Je kunt het hele scherm kopiëren en dat wordt meteen opgeslagen in Afbeeldingen.
  4. Je kunt een stukje van het scherm kopiëren.

Op deze pagina lees je over de eerste drie mogelijkheden. De vierde staat bekend als Knipsel en wordt apart uitgelegd in het Knipsels onderwerp.

Als je het scherm of een venster kopieert dan doe je dat typisch om het daarna in bijv. een e-mail of document te plakken. Ben je nog niet helemaal vertrouwd met deze handelingen, kijk dan in het Kopiëren, knippen en plakken onderwerp.

Aan de slag

a Kijk eens goed op je toetsenbord: zie je een Print Screen-toets? Soms is de tekst op de toets ingekort en staat er bijv. Prt Sc of PrtScrn of iets dergelijks.

Deze toets ga je gebruiken bij elk van de drie opties om een schermkopie te maken.

Optie 1: Het hele scherm kopiëren om het daarna ergens te plakken

a Om een kopie van je volledige scherm te maken druk je op de Print Screen-toets. Dat is alles!

Een kopie van het scherm staat dan in het geheugen van de computer (op het "klembord"). Je kunt vervolgens bijv. naar een e-mail of document gaan en daarin de kopie plakken.

In de video hieronder wordt eerst een schermkopie gemaakt. Daarna wordt de schermkopie met de rechtermuisknop geplakt in een Gmail e-mail:

Optie 2: Het huidige venster kopiëren om het daarna ergens te plakken

a a Om een kopie van een venster te maken, ga je eerst naar dat venster. Dan druk je op de Alt-toets en houd die ingedrukt; vervolgens druk je op de Print Screen-toets. Dat is alles!

Een kopie van het venster staat dan in het geheugen van de computer (op het "klembord"). Je kunt vervolgens bijv. naar een e-mail of document gaan en daarin de kopie plakken.

In de video hieronder wordt een kopie gemaakt van het Kladblok-venster. Daarna wordt de kopie via de rechtermuisknop geplakt in een Gmail e-mail:

Optie 3: Het hele scherm kopiëren en meteen opslaan als afbeelding

a a Deze optie is vooral handig als je iets op de computer doet en je wilt het meteen "vastleggen". Je bestelt bijv. iets bij een webwinkel of je schrijft je via internet in voor een abonnement.
Dan is het wel handig om te bewaren wat je hebt ingetypt en welke informatie de website op dat moment geeft (bijv. prijs, korting, automatisch aflopen van het abonnement, voorwaarden etc.).

Om een kopie van het volledige scherm te maken en meteen op te slaan, druk je op de Windows-toets (links van de spatiebalk) en houd die ingedrukt; vervolgens druk je op de Print Screen-toets. Als je dit doet, zie je het scherm even flitsen - daarmee weet je zeker dat een kopie is gemaakt.

Elke keer dat je op de toetsen drukt, wordt een afbeelding met de schermkopie opgeslagen in de map Schermopnamen (op sommige computers is de naam van deze map Screenshots); de map staat in de Afbeeldingen-map op je computer. Met de Verkenner kun je naar deze map gaan om de schermkopieën terug te vinden.
Elke afbeelding krijgt de naam Schermopname (nnn).png. De letters "png" zie je misschien niet (dat hangt af van de Verkenner-instellingen). De "nnn" tussen de haakjes zijn een volgnummer. Elke schermkopie krijgt een hoger nummer.

En alsof het nog niet genoeg is: naast het opslaan van de schermkopie, wordt het ook in het geheugen van de computer (op het klembord) bewaard. Als je wilt, kun je het dus ook plakken in een e-mail of document.

In de video hieronder wordt een schermkopie gemaakt. Daarna kijken we in de verkenner naar de opgeslagen kopie:

 

Tot zover de mogelijkheden om een schermkopie te maken. Wil je een (klein) stukje van het scherm kopiëren, kijk dan in het Knipsels onderwerp.

 

Reageren?

a Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Wil je gewoon een reactie geven? Stuur dan een e-mail naar Adam Computerhulp.